Kwaliteit en milieu

Voor het waarborgen van de KAM-aspecten heeft de directie een managementsysteem opgezet dat voldoet aan de normen ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en VCA*. Door dit managementsysteem is TBH in staat continu haar dienstverlening, kwaliteit en zorg voor het milieu te verbeteren en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Om bovenstaande uitgangspunten te waarborgen heeft de directie een KAM-coördinator aangesteld als verantwoordelijke voor het beheer van het managementsysteem en de coördinatie van de KAM-aspecten.

Alle niveaus binnen de organisatie zijn betrokken bij de opzet, implementatie en het onderhoud van het managementsysteem. De inzet van mensen, middelen en materialen zijn sterk van invloed op de uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct, op de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en op de bescherming van het milieu.

TBH

Elleboogstraat 3
5352 LP Deursen-Dennenburg
0486-436607
info@tbh-info.nl

Vragen?