Advisering

Voor het juist beheren van het wegenareaal zijn beheer- en onderhoudsplanningen essentieel. Dit geldt eveneens voor het beheren van kunstwerken of andere objecten. Aan de hand van de verkregen informatie uit de inspecties stellen wij onderhoudsplanningen, beheer- en beleidsplannen op conform de CROW richtlijnen.
De onderhoudsplanningen toetsen we vervolgens met een maatregelentoets om de juistheid hiervan vast te stellen.

Door regelmatige inspecties en effectieve beheer- en onderhoudsplannen kunnen beheerders de levensduur van wegen of kunstwerken verlengen, de veiligheid bevorderen en de algehele kwaliteit van de infrastructuur handhaven.

TBH

Elleboogstraat 3
5352 LP Deursen-Dennenburg
0486-436607
info@tbh-info.nl

Vragen?