TBH-info.nl
Civiel Groen Geo Milieu
Home Over ons Ingenieursdiensten Software Personeel Partners Contact
 

 
     
  Software

Het aanbieden en ontwikkelen van software is een van de ingenieursdiensten die TBH aanbiedt. De automatisering van ingenieurstaken ziet TBH als een zeer belangrijke taak. Er begeven zich vele spelers op de markt die softwareplakketten aanbieden. Echter TBH heeft geconstateerd dat de gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid vaak te wensen overlaat. Bovendien zijn de kosten van softwarepakketten meestal onevenredig hoog, is het niet de aanschafprijs dan zijn het de onderhoudskostenen, dan wel de kosten voor de up-dates. TBH is ervan overtuigd dat eenvoudig te bedienen en betaalbare software, dat naadloos aansluit op de praktische toepassingen, een groot gemis is binnen de ingenieurssector.

TBH heeft reeds diverse softwarelijnen voor specifieke toepassingen. TB-Objects is het paradepaartje van TBH. Het beheerpakket is volledig integraal, dit betekent dat alle beheerdisciplines die opgenomen zijn
 
gezamenlijke in een overzicht te presenteren zijn,zowel grafisch als administratief. De rode draad van het raadplegen binnen TB-Objects is altijd heldere driedeling; Beheer arealen, Onderhoudskosten en (C.R.O.W.) kwaliteitsbeoordelingen. Op deze manier is het voor zowel een beheerder, beleidsmaker als een bestuurder altijd duidelijk welke informatie voor hen van belang is.

Een begrijpelijk en bedienbaar beheerpakket…….Eindelijk!!!

Bij de ontwikkeling van eigen software streeft TBH naar een eenvoudige en eenduidige bediening, zonder poespas. TBH weet dat het eenvoudiger en sneller kan. We ontwikkelen beheersoftware op maat.

TB-Objects zal binnen afzienbare tijd uitkomen!
Dit complete beheerpakket voorziet in alle disciplines en voorziet in alle beheerbehoeften van zowel Groen, Wegen, Verkeersborden als Verkeersregelinstallaties en Speeltoestellen. Daarnaast zijn we hard op weg naar een C.R.O.W. erkenning. TB-Objects onderscheid zich in de eenvoudige bediening, kosten voor de aanschaf en onderhoud, snelheid, transparantie en eenduidige toepassingen.

Totaal Beheerpakket Objecten;
De definitie hoe TBH haar beheerpakket formuleert is de volgende; ‘Een eenvoudig te bedienen, open, betaalbaar en integraal beheerpakket voor alle objecten (elementen) en alle vakdisciplines binnen de
  TB-Objects
openbare ruimte’. Het beheerpakket wordt omschreven als een (massa-/) dataopslag van objecten, dat zowel ontsloten wordt in geografische als administratieve omgeving. Het is een geografisch informatiesysteem aangevuld met krachtige financiële calculatiemodules en kwaliteitsanalyse modules.

Opzet   Naar boven
De definitie lijkt veelzeggend maar wat wordt ermee bedoeld? Hieronder treft u onze uitgangspunten aan met betrekking tot de opzet van het programma;
 1. Het beheerpakket is eenvoudig te bedienen,
 2. Het beheerpakket voorziet in alle beheerdisciplines van de buitenruimte,
 3. Het beheerpakket is open,
 4. Het beheerpakket is betaalbaar,
 5. Het beheerpakket is volledig integraal,
 6. Het beheerpakket ontsluit met Oracle, Viewers, Cad-pakketten en GIS-pakketten,
 7. Het beheerpakket onderscheid zich van de bestaande beheerpakketten,
 8. Het beheerpakket krijgt het C.R.O.W. keurmerk.

TBObjects screenshot


Uitgangspunten   Naar boven
Punt 1; Het beheerpakket moet eenvoudig te bedienen zijn;
TB-Objects is voor iedere gebruiker eenvoudig te bedienen, of de gebruiker ervaring heeft met beheerpakketten en databases of niet hij (of zij) zal er vrijwel direct mee kunnen werken. Verder is het programma  voor verschillende gebruikerstype ingericht. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen twee gebruikersgroepen (werkniveaus); De Muteerders Viewers en de Raadplegers. De muteerders zijn gebruikers die gerechtigd is om wijzigingen aan te brengen in de geografie en data. De Raadplegers (Viewers) is de persoon die het systeem gebruiken om kwalitatieve, kwantitatieve en financiële analyses te maken, hierbij valt te denken aan bestuurders en beheerders. De viewers hoeven meestal alleen de basisgegevens te raadplegen, het systeem past zich aan, aan de individuele gebruiker door de mogelijkheid om voorkeursinstellingen aan te geven. Deze niveaus worden verdeeld over de vakdisciplines. (bijvoorbeeld een groenbeheerder heeft alle rechten, een alleen de raadpleeg-mogelijkheden voor de overige disciplines).

Verder moet de gebruiker te allen tijde duidelijk zijn waar dat hij zicht bevindt in haar filter- en zoekfuncties. Het is de bedoeling dat iedereen die met MS Excel kan werken ook met TB-Objects kan werken!

TBObjects


Punt 2; Het beheerpakket voorziet in alle beheerdisciplines van de buitenruimte;   Naar boven
TB-Objects voorziet in de behoefte van iedere beheerdiscipline voor het beheer van de buitenruimte. Alle beheerders kunnen er op een eenvoudige wijze de voor hen belangrijke informatie opslaan, verwerken en raadplegen.
Overzicht beheerdisciplines (kan naar behoefte eventueel aangevuld worden);

TB-Objects basismodule;

 • TB-Objects Wegbeheer,
 • TB-Objects Gebouwen,
 • TB-Objects Groenbeheer,
 • TB-Objects Rioolbeheer,
 • TB-Objects Verkeersborden,
 • TB-Objects Kabels en leidingen,
 • TB-Objects Speeltoestellen,
 • TB-Objects Kunstwerken,
 • TB-Objects Verlichting,
 • TB-Objects VRI,
 • TB-Objects Markeringen,
 • TB-Objects Grondexploitatie.
 
TBObjects


Punt 3; Het beheerpakket is open;   Naar boven
TB-Objects heeft een open en eenvoudige data-uitwisseling, zodat het eenvoudig te koppelen is aan andere databases en de data eenvoudig te importeren en exporteren is. Zo is het zeer eenvoudige om de gemaakte filteringen te kopiëren en te plakken in MS Excel of Word.


Punt 4; Het beheerpakket is betaalbaar;   Naar boven
TB-Objects is qua aanschaf- en onderhoudsprijs zeer concurrerend ten opzichte van andere aanbieders. Bovendien zijn de totale kosten duidelijk voor en na aanschaf van het programma.


Punt 5; Het beheerpakket is volledig integraal;   Naar boven
Verschillende beheerdisciplines zijn naast elkaar zichtbaar en te analyseren. Zo is bijvoorbeeld in een overzichtstekening te zien, wat in een straat de onderhoudskosten zijn voor wegen, riolering en groen! 


Punt 6; Het beheerpakket ontsluit met Oracle, Viewers, Cad-pakketten en GIS-pakketten;   Naar boven
De data worst op veel verschillende wijze ontsloten, zowel in grafische als datasystemen. Programma’s waarmee het moet ontsluiten;
 1. Oracle
 2. Arcgis
 3. Microstation
 4. MySQL
 5. A-cad
 6. NetGraphics
 
Punt 7; Het beheerpakket onderscheidt zich van de bestaande beheerpakketten;   Naar boven
TB-Objects onderscheidt zich door de hierboven genoemde doelstellingen. Het is zeer eenvoudige in het gebruik voor zowel de Muteerder als de Raadpleger. Het is prijstechnisch zeer gunstig, het is een zeer open systeem met handige in- en exportmogelijkheden. Het communiceert zeer goed met bijv. ArcGis en dataviewers, maar ook met diverse tekenpakketten (als Microstation en AutoCad). Het beheerpakket laat een integrale kwaliteitsweergave laten zien (gebaseerd op publicatie 245 van het C.R.O.W.).


Punt 8; Het beheerpakket krijgt het C.R.O.W. keurmerk;   Naar boven
TB-Objects krijgt het beheerpakket een C.R.O.W. keurmerk en communiceert met normen die door het C.R.O.W. gesteld worden. Ook is het programma getoetst worden aan andere normen als bijv. NEN in het rioolbeheer en CUR voor inspectie van kunstwerken.

C.R.O.W.
 

 
  ISO 9001 en VCA gecertificeerd