TBH-info.nl
Civiel Groen Geo Milieu
Home Over ons Ingenieursdiensten Software Personeel Partners Contact
 
 
     
  Groen

TBH biedt een volledig pakket aan ‘Groene’ ingenieursdiensten. Complete werkprocessen nemen we uit handen, vanaf het maken van het schetsontwerp, Masterplan, digitaliseren en inmeten van groenarealen, beplantingsplannen, aanleg- en onderhoudsbestekken (RAW) en calculatie, begeleiding aanbestedingsproces en het houden van toezicht op de uitvoering.

Daarnaast heeft TBH zich gespecialiseerd in het uitvoeren van groeninventarisaties, kwaliteitsschouwen en VTA (Visual Tree Assessment) inspecties. We begeleiden het complete traject van het vastleggen van beheergroepen-catalogus, opname van de groenelementen tot aan de import van de data in elk groenbeheersysteem.
TBH heeft gecertificeerde boomveiligheid controleurs in dienst voor het uitvoeren van VTA inspecties. Deze inspecties worden vaak in combinatie uitgevoerd met aan verwante werken, als een boominventarisatie, snoeiadvies, een bomenbeheersplan en /of een bomenstructuurplan.

  Herderstasje

De adviseurs van TBH kunnen u ondersteunen bij het op orde brengen van al uw beheergegevens. Hiervoor schakelen wij onze specialisten in op het gebied van:

Het groenbeheersystemen (van diverse leveranciers),
Het inventariseren van uw huidige groenareaal en onderhoudskwaliteit,
Het opstellen van groenbeheerplannen,
Het maken van onderhoudsbestekken op basis van uw kwaliteitsafspraken,
Projectbegeleiding voor diverse uitvoeringsprojecten.

Ecologie

TBH beschikt tevens over een uitgebreide kennis wat betreft ecologische vraagstukken. In het bijzonder heeft TBH veel kennis met betrekking tot ecologische herinrichtingsplannen, maaibeheer en habitatonderzoek.

Binnen de ecologie voorziet TBH in verschillende benaderingswijze, welke zeer uiteenlopende onderwerpen omvatten. Zoals de wetenschap van soorten en de wisselwerking tussen een bepaalde
  Ecologie
soort en het milieu/habitat. De verspreiding van doelsoorten in relatie tot het milieu/habitat.
Soms worden niet een soort maar een samenhangende groep soorten centraal gesteld, een levensgemeenschap of een ecosysteem, en gaan we na hoe de wisselwerkingen hiertussen plaatsvindt. Ook bestuderen we bijvoorbeeld de opeenvolging van soorten bij verandering van het milieu, de zogehete successiestadia.Referenties

Hieronder treft u enkele recente referenties aan;

2010
1. Sint Anthonis; Bestek Schonen sloten
2. Leerdam; Maaibestek 2010
3. Voerendaal; Onderhoudsbestek groenvoorzieningen BiBeKo
4. Voerendaal; Snoeibestek Bomen 2010
5. Voerendaal; Maaibestek 2010
6. Neerijnen; Maaibestek 2010
7. Oud-Beijerland; Volledige inventarisatie openbaar groen
8. Oud-Beijerland; Opstellen beleidsplan openbaar groen 2010-2015
9. Oud-Beijerland; Opstellen groenbeheerplan
10. Voerendaal; Aanvullende groeninventarisatie Centraal Plateau
11. Leerdam; Ontwikkelen Rekenmethode kwaliteitsmeetlat en uitvoeren kwaliteitsschouw

2009
1. Sint Oedenrode; Actualisatie beheerareaal groen (ADVIN)
2. Sint Anthonis; Inventarisatie, VTA-inspectie en kwaliteitsopname N602
3. Voerendaal; Groeninventarisatie
4. Voerendaal; Beheerplan Openbaar groen
5. Voerendaal; Onderhoudsbestekken groenvoorzieningen
6. Waterschap Zeeuwse Eilanden; Opstellen Beheergroepen- en Kwaliteitscatalogus
7. Waterschap Zeeuwse Eilanden; Groeninventarisatie en kwaliteitsinspectie gemaalterreinen
8. Bunnik; Groeninventarisatie en VTA controle in binnen- en buitengebied
9. Bunnik; Ondersteuning MB-Beheer en opzetten Groenbegroting
10. Gemert Bakel; Inrichtingsschets Wilberthof
11. Gemert Bakel; Inrichtingsschets ofsluiting Nieuwstraat
12. Venray; Ontwerp Reconstructie Noordsingel
13. Venray; Bermenschouw
14. Sint Anthonis; inventarisatie groenelementen en VTA-controle N602
15. Albrandswaard; Gebrekenschouw Openbare ruimte
16. Wijchen-Nijmegen; Rapportage kwaliteitsbeoordeling Bijsterhuizen
17. Voerendaal; Kwaliteitsschouw openbaar groen

2008
1. Nederweert; Bomeninventarisatie en VTA controle
2. Veldhoven; Groeninventarisatie binnen- en buitengebied (DHV)
3. Heumen; VTA inspectie en habitatonderzoek Vleermuisholtes
4. Venray; Gebreken schouw Openbare ruimte
5. Landsingerland; kwaliteitsschouw onkruidgroei (Civitas)

2007 en ouder
1. Breda; Groenschouw,
2. Veghel; Inventarisatie bomen en bermen in buitengebied,
3. Amstelveen; Onderhoudsbestekken groenvoorzieningen en revisiebestekken (Sybrandus),
4. Veenendaal; Beeldkwaliteitcatalogus Ecologisch Groen,
5. Ede; IBOR schouw en Rapportage,
6. Landerd; Landschapstructuurplan uitwerking ecologische corridors (Studieproject),
7. Wijchen; Ontwerp sportpark,
8. Woonstichting Waterweg wonen te Vlaardingen; Herinrichtingsplan overhoeken, van probleem naar prachtlocatie.
 


 
  ISO 9001 en VCA gecertificeerd